Trinity Women's Basketball v. Middlebury Highlights ~ 1/27/19